Kategori: Çocuk Grubu Kursumuzda Videolar

Adana da Ebru Yapan Öğrenciler

Thumbnail image 

Nitelikli bir sanat eğitimcisi, öğrencilerinin kendi kişilikleri doğrultusunda gelişmelerine zemin hazırlamalıdır. Öğrencilerine çalışma disiplini kazandırmalı; onlara görmeyi öğretmeli, yeni sentezlere varabilme cesareti yüklemelidir. Yaptırdığı uygulamalarla öğrencilerinin sorumluluk duygusu gelişmiş, fikir ürete bilen, paylaşan, sorunlara karşı duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen, yaratıcı bireyler olmasına katkı sağlamalıdır. En nitelikli müfredat programları bile olaylara dar çerçeveden bakan, olumsuzlukları pekiştiren, kendini yenilemeyen, katı sanat eğitimcilerinin elinde verimli olamaz. Öğrencisini sürekli olumsuz eleştiren, cesaretini kıran öğretmenler yaratıcılığın ve kişiliğin gelişimine ket vururlar.

Ama yaratıcı, üretken, karşısındakini anlamaya çalışan, cesaretlendiren, motive eden, alanında iyi yetişmiş, donanımlı sanat eğitimcileri öğrencilerin nitelikli yetişmesinde en olumlu faktör olurlar. Yaratıcı bir sanat eğitimcisi sürekli şikâyet etmez.

Adana da Ebru kursu Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi

Thumbnail imageEbru Kitresi HazırlamaThumbnail imageEbru Kitresi HazırlamaThumbnail imageEbru Kitresi HazırlamaThumbnail imageEbru Kitresi Hazırlama

okumaya devam et

Adana da Cocuklar Kolaj Calismasi

Thumbnail image

Sadece sınıf öğretmenlerinin değil tüm sanat eğitimcilerinin de amaca uygun teori ve uygulamaları içinde barındıran bir ders programı ile yetiştirilmeleri gerekir. Ancak sanat eğitimcisi olarak mezun olan gençlerin öğrenim süreçlerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle yetinmeyip sürekli kendilerini yenilemeleri önemlidir. Okuyan, sorgulayan, sanatsal uygulamalarını devam ettiren, yeni arayışlarda bulunan sanat eğitimcileri hem kendilerini geliştirecek hem de öğrencilerine her yönüyle daha çok faydalı olacaklardır.

Thumbnail imageResim ŞenliğiThumbnail imageResim ŞenliğiThumbnail imageResim Şenliği

okumaya devam et

Adana da Cocuklar Heykel Calisirken

Thumbnail image

Eğitimin her aşamasında amacına uygun bir sanat eğitimi, nitelikli sanat eğitimcileri ile mümkündür. Okul öncesinden üniversiteye kadar sanat eğitimi eğitimin her aşamasında gerektiği kadar yerini almalıdır. Ülkemizde genellikle ilköğretim birinci kademede sanat eğitimi dersleri sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Bu nedenle sınıf öğretmenleri eğitim- öğretim süreçlerinde, çocuğun çizgisel gelişimi, sanat eğitiminin önemi ve gerekliliği, müzede eğitim, öğrencilerine seviyelerine uygun neler yaptırabilecekleri ve zarar vermeden nasıl yönlendirebilecekleri ile ilgili teorik ve uygulamalarla bilgi sahibi olmalıdır. Elbette sınıf öğretmenlerinden iyi birer sanatın uygulayıcıları olmalarını beklemiyoruz; ancak, sanat eğitiminin önemi ve gerekliliğini anlamak ve öğrencilerini bu tür etkinliklere yönlendirerek desteklemek her sınıf öğretmeninin yapması gereken davranış şekli olmalıdır.

Thumbnail imageKüçüklerle Heykel Adana AnadoluThumbnail imageKüçüklerle Heykel Adana AnadoluThumbnail imageKüçüklerle Heykel Adana AnadoluThumbnail imageKüçüklerle Heykel Adana Anadolu

okumaya devam et