Kategori: Ebru Grubu Öğrencilerin Yaptıkları

Adana da Derya Ataç Desen Çalışmalari

Thumbnail image

Desen çalışmalarında iki boyutlu yüzey üzerinde varlıkların hacimsel etkilerini göstermek ve derinlik kazandırmak için açık, orta, koyu ton değerleri ve açık-koyu zıtlıkları kullanılır. Bu değerler ışığın kaynağına, şiddeti ne ve yönüne göre değişir. Işık, nesnelerin her taratinı aynı ölçüde aydınlatmaz. Nesnelerin ışığın geldiği yönde olan kısımları açık ve parlak tonlarda algılanırken diğer kısımları gölgeli ve matir. Buna bağlı olarak da desen çalışmalarında ışıklı alanlarda açık tonlar, gölgeli alanlarda ise koyu tonlar kullanılır. Işıklı ve gölgeli alanlar arasında oluşan ara değerler de orta (gri) tonlarla belirti lir. Her varlık aynı renk tonuna sahip değildir.

Bazı varlıklar açık tonlarda renklere sahipken bazıları da koyu tonlara sahiptir. Bundan dolayı görsel algılamada ışığın oluşturduğu ton değerleri de her varlık üzerinde aynı olmayacaktir. Bu durum en çok varlıklar üzerindeki ara tonlarda farklılığın oluşmasını sağlar. Bu açık-koyu zıtlıklarının çalışmalarda gösterilmesi varlıkların aralarındaki farklılıkları da ortaya koyacaktir. Örneğin; kompozisyonda yan yana yer alan kırmızı bir elmayla yeşil bir elmanın ayırt edilmesi ton farklılığıyla sağlanacaktir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Adana da Emrah Emir’in Çalışmalarında Örnekler

Thumbnail image

Desen çalışmalarında varlıklara özgü dokusal etkilerin yansıtı lması gerekir. Kompozisyonlarda kullanılan doku türlerinin farklı olması, kompozisyonda dengeyi oluşturduğu gibi kompozisyondaki hareket ve ritmi de oluşturarak dinamizmi artırır. İki farklı doku türü yan yana olduğunda zıtlık oluşturur. Kullanılan doku türlerinin eşit olmaması, kompozisyondaki denge için önemlidir. Kullanılan dokulardan birinin ağırlıkta olması, diğer dokuların ön plana çıkmasını sağlar. Özellikle kompozisyonda ilgi merkezinin belirlenmesinde, bu dokuların hem türünde hem de miktarında zıtlıklar kullanılarak izleyenin dikkati belli bir yöne yönlendirilebilir.
Kompozisyonda sert-pürüzlü dokular, yakın ve büyük etkisi oluştururken düz-yumuşak dokular, uzak ve küçük etkisi oluşturur. Bu sert-yumuşak ve düz-pürüzlü etki maddenin fi ziki yapısıyla ilgili olmayıp dokunun özelliğinden kaynaklıdır. Kompozisyonda derinlik oluşturmak için de dokuların bu perspektıf etkisine dikkat etmek gerekir.

Emrah Emir’in Desenleri

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğrencisi

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Adanada Sergilerden Fotoğraf Kareleri

Thumbnail image 

Atölyenizde bulunan doğal ve yapay nesnelerle bir kompozisyon oluşturunuz. Kompozisyonunuzda cam, metal, ahşap ve deri gibi nesnelerle, sebze, meyve, bitki, deniz kabukları gibi farklı dokusal yapıya sahip nesneler seçiniz.
Oturma konumunuzu, ışığın kompozisyona yandan gelmesini sağlayacak şekilde oluşturunuz. Kompozisyonda ışığın etkisiyle oluşan dokusal etkileri inceleyiniz. Doku, nokta, çizgi ve leke elemanlarını kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz. Nokta, çizgi ve leke elemanlarını nesnelerin dokusal etkilerini yansıtacak şekilde kullanarak elemanlar arasında bütünlük oluşturmaya çalışınız.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et