Kategori: Ebru Grubu Öğrencilerin Yaptıkları

Sergilerden Fotoğraf Kareleri

Thumbnail image 

Atölyenizde bulunan doğal ve yapay nesnelerle bir kompozisyon oluşturunuz. Kompozisyonunuzda cam, metal, ahşap ve deri gibi nesnelerle, sebze, meyve, bitki, deniz kabukları gibi farklı dokusal yapıya sahip nesneler seçiniz.
Oturma konumunuzu, ışığın kompozisyona yandan gelmesini sağlayacak şekilde oluşturunuz. Kompozisyonda ışığın etkisiyle oluşan dokusal etkileri inceleyiniz. Doku, nokta, çizgi ve leke elemanlarını kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz. Nokta, çizgi ve leke elemanlarını nesnelerin dokusal etkilerini yansıtacak şekilde kullanarak elemanlar arasında bütünlük oluşturmaya çalışınız.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Sanat Kutlamalar

Thumbnail image 

Çizgi, kitleyi boşluktan ayırır ve tanıtır. Boşluk ve doluluk arasını oluşturan çizgi, formun maddi olarak algılanmasını sağlamaktadır. Onun, üç boyutlu olduğu hissini vererek dokunma duyusunu harekete geçirmektedir. Bu durum çizgiye, diğer elemanlardan daha saf ve etkileyici bir nitelik kazandırmaktadır. Resimleme çalışmalarında çizgi, tek başına gereksinimleri karşılayabilmektedir.

Bir yüzey sanatı elemanı olan çizgi, hareket ve güce sahiptır; bu nedenle tanınması ve kullanılması zordur. Çizgiler, yapılarından kaynaklanan bazı anlamlara sahiptır. Sanatçının heyecanını yansıtır ve insanda birtakım duygular uyandırır. Bu özelliğiyle ifadenin temelini ve sanatçının üslubunu oluşturmaktadır. Sanatçı, en karmaşık duygularını çizgi aracılığıyla en yalın biçimde ifade edebilmektedir. Bu nedenle her sanatçının çizgisi, kendi karakterine uygun özellikler taşımaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et