Kategori: Fotoğraf Grubu Eğlenceler ve Kutlamalar

Adanada Tarihi Kız Lisesinde Fotoğrafcılık Sergileri

Thumbnail image

19. yüzyılda Sanayi Devrimi sonucunda sermayeyi en çoklaştırmak amacıyla yeni pazarları yaratabilmek için dünya çapında kapitalist ilişkiler yaygınlaşmıştı. Bu süreçte iletişim teknolojileri ve ulaşım sistemleri kullanılmıştı. Kapitalist batı toplumları daha fazla üretim için ve üretilen malların satışı için kapitalist olmayan ülkelerle ilişkiye girerek kapitalist olmayan toplumlara da değişimi taşımıştır. Bu değişim, kapitalizm öncesi üretim biçimlerini ve yaşam biçimlerini sürdüren toplumlar açısından ikili bir anlam taşımakta: sömürgeleşme ve bu toplumların kapitalistleşmesidir.

Thumbnail imageAnalog Çekim DenemeleriThumbnail imageAnalog Çekim Thumbnail imageAnalog Çekim Denemeleri

okumaya devam et

Adanada Güzel Sanat Galerileri ve Fotoğraf Dersleri

Thumbnail image

Televizyonun popüler kültür bağlamında egemen sınıfın bakış açısını sunma işlevi de söz konusudur. Çünkü daha çok toplumun bağımlı kesimini oluşturan kitleler, içinde yaşadıkları ve değiştiremeyecekleri toplumsal realiteler karşısında kendilerine kaçış olanağı sunan programlara yönelmektedirler. Bütün sorunlar sistemin içinde çözümlenir, kâr ve rekabet temel öğelerdir.

Toplumsal yaşamda statü kazanmak, hiyerarşik ilerleme sağlamak her türlü başarının ve manevi huzurun temelidir gibi sistemin mantığına ait unsurlar, bu anlatıların temel çerçevesini belirlemektedir. Televizyon yayınları da bu yargıları içeren mesajları çeşitli programlarla izleyiciye ulaştırmaktadır.

Thumbnail imageAdana Kız LisesiThumbnail imageAdana Kız LisesiThumbnail imageTablolarThumbnail imageTablolar

okumaya devam et

Adana da Fotoğraf Açılan Sergi Mekenları

Thumbnail image

Kitle iletişim araçları içinde popüler kültürü en fazla yayan, onu en hızlı ve en etkin sunan araç kuşkusuz televizyondur. Televizyon popüler kültür ürünlerini izleyicinin düş dünyasına sokar ve onda bir kaçış ve doyum hissi yaratır. Bireyin benliğini besler; egosunu tatmin eder. Çalışmanın bu bölümünde, yukarıda bahsettiğimiz noktalardan yola çıkarak öncelikle bir kitle iletişim aracı olarak televizyon ele alınarak; popüler kültür ve televizyon ilişkisi-etkileşimi televizyonda kullanılan görüntü ve söylem doğrultusunda değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Thumbnail imageHızlı Resim Eğitimi AdanaThumbnail imageHızlı Resim Eğitimi AdanaThumbnail imageHızlı Resim Eğitimi Adana

okumaya devam et