Kategori: Hat ve Tezhip Grubu Kursumuzda Videolar

Adana da Adanada Hat Kursları

Thumbnail image

Görsel anlamın temel elemanlarındandır. İki veya üçüncü boyuta sahip değildir. Bulunduğu yere göre iki çizginin birleşiği ya da kesişişi yeri, bir düzlemin köşesini, mekân içinde bir yeri gösterebilir.

Noktalar, yan yana geldiğinde çizgiyi; bir alan içinde dağınık olarak bulunduğunda ise lekeleri oluşturur.

Çizgi: Görsel anlamın temel aracıdır. Nesneyi tanıma ve öğrenme, taslağını hazırlama amaçlı kullanılır.

Düşüncelerin, olayların ve kavramların ifade edilmesinde başvurulan en yalın anlam aracıdır. Çizgi, basit bir anlam aracıdır; çünkü çok kolay meydana gelmektedir. İz bırakan bir nesnenin kâğıtla teması, çizgiyi oluşturmaktadır ancak çizgi karmaşık bir olgudur; sanatçının hayal gücüne, sezgilerine, bilgisine, sananın kalitesine göre biçimlenmektedir.

Thumbnail image

okumaya devam et

Adana da Hat Sergileri

Thumbnail image

Farklı araç ve tekniklerle sonsuz çizgi türleri elde edilebilmektedir. Plastik ve geometrik bir kavram olan çizgi; düz, eğik, dik, yatay, kırık vb. şekillerde kullanılır. Düz çizgiler, durgun ve hareketsizdir. Dik-düz çizgi, bu durumu biraz hareketlendirir; eğri çizgiler ise dinamik ve hareketli çizgilerdir.

Leke: Işığın nesne üzerinde bırakiğı açık, orta ve koyu ton değerleridir. Formların tanınmasında ve algılanmasında önce konturlar aranır. Göz, bu konturlardan hareketle kitleyi görmeye yönelmektedir. Daha sonra göz kenar çizgilerinden ayrılır ve formları lekeler halinde algılamaya başlar. Bu lekelerin renkli, açık, orta ve koyu değerlerde olmaları, ilk aşamada önem taşımamaktadır. Çizgi, düşüncelerin sergilenmesini sağlarken açık, orta ve koyu lekeler de bu düşüncelerin oluşmasını desteklemektedir.

Thumbnail image

okumaya devam et

  • 1
  • 2
  • 7