Reklamın Amacı ve Özellikleri

Thumbnail image

İletişim Bilgileri:
0322 459 37 37
0532 165 2 000
0545 200 222 0
0505 296 21 96
Merkez: Çınarlı Mah. 61014 Sok. No: 4 Arzu Apt. Zemin Kat: 2 Seyhan / ADANA Tel: 0322 459 37 37
Atölye: Döşeme Mah.60025 Sok. No: 24 Seyhan / ADANA Tel: 0322 431 11 54

 

Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak, ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Diğer bir deyişle reklam, doğrudan satış  ya da kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim kurmaktır. Buna göre reklam; hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürünün ya da hizmete ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam mesajını anlamaya, önerilen satış vaadini kabul ile satın alma arzusu yaratarak hedef tüketicileri satın alma davranışına yöneltmeyi amaçlar.

Reklamın beklenen, gerçekleşmesi istenen ana amacı; üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden bir ürünün pazar tarafından varolan talebini artırmaktır.

Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive ederek kısa bir zaman dilimi içinde o mal yada hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal yada hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.


 

Reklamın, ister uzun vadede isterse kısa vadede satış amacını taşısın şu ortak amaçları içerir;
* Tüketiciyi ya da aracıya bilgi vermek, ürün ya da hizmeti hatırlatmak ve satışa ikna etmek,

* Mal ya da hizmetin satışını sağlamak,

* Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak,

* Mal ya da hizmete karşı talebi artırmak,

* Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek.

Satış ve iletişim reklamın ana amaçlarıdır. Ancak bu amaçlardan başka  üreticilerin reklam yaparken elde etmek istedikleri özel amaçlar da vardır. Bunları şöyle sıralayalım;

* İşletmenin saygınlığını sağlamak,

* Kişisel satış programın desteklemek,

* Dağıtım kanallarıyla ilişkileri geliştirmek,

* Sektördeki genel talebi artırmak,

* Malı denemeye ikna etmek,

* Malın kullanımını yoğunlaştırmak,

* Malın tercihini devam ettirmek,

* İmajı doğrulamak ya da değiştirmek,

* Alışkanlıkları değiştirmek,

* İyi hizmeti vurgulamak,

* Tüketiciyi eğitmek,

* Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek,

* Piyasaya egemen olmak ve monopol yapıya geçmek,

* İşletmenin prestijini artırmak.

Thumbnail image

İletişim Bilgileri:
0322 459 37 37
0532 165 2 000
0545 200 222 0
0505 296 21 96
Merkez: Çınarlı Mah. 61014 Sok. No: 4 Arzu Apt. Zemin Kat: 2 Seyhan / ADANA Tel: 0322 459 37 37
Atölye: Döşeme Mah.60025 Sok. No: 24 Seyhan / ADANA Tel: 0322 431 11 54

Baskı, Baskı Çeşitleri, Baskı Makinaları Fiyatları, Bayrak Tabela, Bebek Reklam Ajansları, Bebek Reklam Ajanslarına Başvuru, Bedava Reklam, Bedava Reklam Siteleri, Bedava Reklam Ver, Bedava Reklam Verme, Bedava Reklam Vermek, Bedava Reklam Vermek İstiyorum