Etiket: adana

2008 ÖSS’yi Kazananların Sergisi Merkezi

Thumbnail image

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Görsel Sanatlarda Desenin Yeri ve Önemi

Desen, resim sanatının temelidir. Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyon gibi temeller üzerine kurulan iyi deseni çizebilmek; desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form (şekil), ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir. Bir tabloda temel unsur desen olmalıdır. Desen sistemi bozuk bir tablo ne kadar güzel renklerle çalışılırsa çalışılsın sağlam temelden yoksundur.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Altın Kızlardan Zeliha Kuzum un Resim Sergisi

Thumbnail image

 Perspektif Analiz
Yakın olan şekiller uzakta olanlardan daha büyük ve belirli gözükürler. Perspektif esasına uygun bir çizim şu şekilde yapılır:
Resim çizimine başlarken kağıt üzerinde, önce ufuk çizgisi belirtilir.
Ufuk çizgisinin üzerinde bulunan esas nokta tesbit edilir.
Cisimlerin ufuk düzleminin altında mı, üstünde mi, yoksa tam hizasında mı göründükleri tam olarak kararlaştırılır.
Resimde önce büyük yüzeylerin, sonra küçük yüzeylerin çizimi yapılır.
İlk çalışmalarda kaçış noktaları daima resmin içinde bulunur. Eğer kaçış noktalarından kağıt üzerinde bulunmayan varsa, yanına tamamlayıcı küçük bir kağıt eklenir.

Thumbnail imageYağlıboya SanatıThumbnail imageYağlıboya SanatıThumbnail imageYağlıboya Sanatı

okumaya devam et

Sergi Faaliyetleri

Thumbnail image

Ebru Kursları

Çağdaş Dünya Sanatı

Programı” uyarınca “öğrenci merkezli eğitim yöntemi”ne göre hazırlanmıştır. Öğrenci merkezli eğitim için yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve bunların sınıfta uygulanması planlamanın en önemli bölümleridir. Öğrenme sürecinde öğrenci derse aktif olarak katılmaktadır. Öğretmen öğrencinin öğrenme sürecini kolaylaştırmak, yol göstermek ve ortam hazırlamak için rehber konumundadır. Konular; hazırlık çalışmaları, etkinlikler, bilgi notları, ders dışı etkinlikler, proje çalışmaları, bulmacalar, okuma metinleri performans görevleri ve dikkat başlıkları altında sunulmuştur. Bu çalışmalar, çok sayıda görselle zenginleştirilerek desteklenmiştir.

Programda yer alan konular, ana hatlarıyla ele alınmıştır. Farklı kaynaklardan ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Çağdaş dünya sanatı içinde değerlendirilen akımlar, sanatçılar, eserler ile sosyal ve siyasi gelişmelerin anlatıldığı kitabımızdan yararlanmanız dileğiyle.

Thumbnail imagePortreThumbnail imageAdana YağlıboyaThumbnail imageAdana YağlıboyaThumbnail imageAdana Yağlıboya

okumaya devam et