Etiket: Adanada Güzel Sanatlar Dershanesi

Adanada Güzel Sanatlar İçin Resim Kursları

Thumbnail image

İnsan davranışlarında istendik değişimler yaratmak amacıyla yapılan planlı ve plansız etkinliklerin tümüne eğitim denir. İnsanın çevresiyle etkileşim sürecindeki eğitimin temelinde iletişim yatmaktadır. İnsanların iletişimini çeşitli ürünlerle karşılayan grafik sanatı, bu anlamda iletişimde önemli bir yere sahiptir. Özellikle günümüzde daha çok gereksinim duyulan iletişim, grafik sanatların önemini artırmıştır.

Grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Grafik tasarım ürünleri; yazı, resim ve fotoğraflarla geniş halk kitlelerini bilgilendirirken estetik açıdan eğitmekte de etkin rol oynar.

Günümüzde grafik tasarım ürünlerinin anlatım gücü, diğerlerini aşmıştır.

Farklı dillerde konuşan veya okuma yazma bilmeyen insanlar, grafik simgeler aracılığıyla birbirini anlayabilmektedir.

Thumbnail image

okumaya devam et

  • 1
  • 2