Etiket: Adanada İç Mimarlık Dersleri

Adana da Çok Güzel Bar Çizim Örnekleri

Thumbnail image

Okulunuzun yakınında bulunan park, bahçe, sokak ya da cadde gibi açık alana çıkınız. Aşağıdaki yöner geler doğrultusunda kroki ve eskiz çalışmaları yapınız. 1. Çevrenizdeki nesneleri ve fi gürleri gözlemleyiniz. Bir bakaç yardımıyla kapalı kompozisyona uygun bir yer belirleyiniz. İzlenimlerinizi kroki ve eskiz çizimleriyle kâğıt yüzeyine aktarınız. Çizimlerinizde oranlara, perspektife, dengeye ve ışığın yönüne dikkat ediniz. Çalışmalarınızda akıcı ve dinamik çizgiler kullanınız. Çizgilerin hareket ve yönünü, lekelerin dağılımını, zıtlıkları ve tekrarları kompozisyonda ilgi merkezini oluşturacak biçimde kullanınız.

Çevrenizdeki nesneleri ve figürleri gözlemleyiniz. Bir bakaç yardımıyla açık kompozisyona uygun bir yer belirleyiniz. İzlenimlerinizi kroki ve eskiz çizimleriyle kâğıt yüzeyine aktarınız. Çizimlerinizde oranlara, perspektife, dengeye ve ışığın yönüne dikkat ediniz. Çalışmalarınızda akıcı ve dinamik çizgiler kullanınız. Çizgilerin hareket ve yönünü, lekelerin dağılımını, zıtlıkları ve tekrarları kompozisyonda ilgi merkezini oluşturacak biçimde kullanınız.

Thumbnail imageİç Mekan FotoğrafıThumbnail imageİç Mekan FotoğrafıThumbnail imageİç Mekan Fotoğrafı Thumbnail imageİç Mekan Fotoğrafı

okumaya devam et

Adana da Mimarlık Dersleri İçin Örnekler

Thumbnail image

Desen çalışmalarında kompozisyon kurgulanırken birden çok eskiz ve kroki çizimleri yapılır. Bu kroki ve eskizler, en iyi kompozisyonu kurgulayabilmek için ön çalışma niteliğindedir. Kroki; kompozisyonda varlıkların konumlarını, aralarındaki mesafeyi ve oranları belirlemek için yapılan kabaca çizimlerdir. Bunlar, kompozisyonun şemasını oluşturmak için kullanılabileceği gibi böyle bir amaç gözetılmeden de yapılabilir. Eskiz de kroki gibidir.

Eskiz çalışmaları da ön hazırlık niteliğinde olup krokiden farkı, daha fazla ayrıntıya yer vermesidir. Başta Rönesans ve Barok Dönemler olmak üzere sanat dönemleri ve sanat akımları incelendiğinde sanatçıların eserlerini ortaya koymadan önce sayısız eskiz çalıştıkları görülür. Günümüz sanatında eskiz çalışmaları önemini korurken birçok sanatçı eskiz çalışmadan da eserlerini ortaya koymaktadır.Kompozisyonda görsel elemanların sahip olduğu ritim, hareket ve yön ortak bir yerde birleşir. Burası da kompozisyonun ilgi merkezini oluşturmaktadır. Kompozisyonda konu, bu merkezde vurgulanır. Dikkan bu merkeze çekilmesi için de zıtlıklardan yararlanılır.

Thumbnail imageMimar İşleriThumbnail imageMimar Thumbnail imageMimar İşleriThumbnail imageMimar İşleri

okumaya devam et

Adana da Mimari Kurallar ve Mimari Ölcümler

 

Thumbnail image

Model olacak kişiyi rahat görebileceğiniz biçimde oturma pozisyonunuzu oluşturunuz. Modelin ayakta, oturarak ve yatarak kısa süreli pozlar vermesini sağlayınız. Işığın geliş yönüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle modelin kroki çizimlerini yapınız. Çizimlerinizde oranlara, perspektife, ışığın yönüne; ağırlık merkezinin, nesne-mekân ilişkisinin, ritmin, dengenin, birliğin oluşmasına dikkat ediniz. Çalışmalarınızda akıcı ve dinamik çizgiler kullanınız. Figürün üst, yan ve ön planlarını iç kontur çizgileriyle belirleyerek hacim etkisini güçlendiriniz. Çizgilerin hareket ve yönünü, lekelerin dağılımını, zıtlıkları ve tekrarları kompozisyonda ilgi merkezini oluşturacak biçimde kullanınız.

Thumbnail imageMimari ÖlçümlerThumbnail imageMimari ÖlçümlerThumbnail imageMimari Thumbnail imageMimari

okumaya devam et