Etiket: Adanada Kara Kalem Çizimi

Atatürk Lisesi Resim Sergisi

Thumbnail image

Egemen kültür anlayışlarının, başından beri bizde yetersiz, tek-yanlı ve yüzeyde kalışlarının ana nedeni, bu tür anlayışların, hiç kuşkusuz, burjuvaca oluşlarına, dolayısıyla, kendi sınıfsal özelliklerinin bir sonucu olarak, idealist felsefeye bağlanmalarına dayanır; çünkü kültürü açıklamada tek-yanlılık ve yüzey delik, idealist felsefenin kendi başlıca özelliğidir. Buysa, kültürün, salt «manevî» kültür alanı içinde tutulup, maddî kültürden soyutlanmasına; manevî kültürün ise, salt burjuvazinin «seçkinler kültürü» olarak alınmasına, sonuçta, kültürün «sistemsel bir bütünlük» içinde görülmemesine dayanır. Bizde, genelinde, pozitivist, yeni-pozitivist görünüşler altında sonunda idealist felsefeye bağlanan egemen düşünce biçiminin kültür sorununun altından kalkamamasının temel nedeni budur. Çünkü yine bizdeki egemen düşünce biçiminin bir özelliği olarak, çağımızın çeşitli burjuva felsefe okullarının «acenteliği»nı üstlenmiş olan düşünce yönelimleri, Ziya Gökalp’tan günümüze kadar kültür sorununa hep bu açıdan bakmışlar;, temel bir yanlışlık olarak, maddî kültürü uygarlık, manevî kültürü ise kültür olarak görmüşler ve manevi kültürü, «salt «ulusal değerler» ile açıklama yoluna gitmişlerdir. Dolayısıyla, ülkemizde bugün için, örneğin, «ulusal kültür» kavramı bile doğru dürüst açıklanamamış, ulusallık toplumsallıktan soyutlanarak ele alındığı için, ulusal kültür kavramı hep havada kalmıştır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Kız Lisesi Sergisi Sergi Etkinlikleri

Thumbnail image

Resim Kalemleri

Hb, B, 2B, 3B, 4B. Serisi resim kalemleri ve kömür kalem kullanılabilir. Desen çalışmalarında kalem fazla bastırılmamalı; çizginin doğruluğundan emin olduktan sonra, koyuluk tonu ve gölgesi işlenmelidir. Kömür kaleminin, rengi kömür siyahı gibi olup, yağlı ya da kuru olan çeşitleri vardır. Yağlı olanlar parlak, kuru olanlar ise mat iz bırakır. Bu kalemlerin çizgileri dokunma ile yayılır ve düzeltme olanakları zorlaşır. Bu nedenle numaralı resim kalemi ile yapılan desen çalışmaları ilerledikten sonra, kömür kalemle çalışmalara geçilmelidir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et