Etiket: Adanada Nasıl Hobi Kursu Bulurum

Adanada Nasıl Hobi Kursu Bulurum

 Thumbnail image

KÜLTÜR VE TOPLUMSAL GELİŞME

Kültür, hiç kuşkusuz, toplumsal bir olgu olarak, yukarda da değindiğimiz gibi, toplumun genel nesnel gelişme yasaları uyarınca bir gelişme gösterir, bu nedenle de toplumdaki üretim tarzına sıkı sıkıya bağlıdırlar. İnsanoğlu toplumunun gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan her üretim tarzı belli bir tarihsel kültür biçimine karşılık verir ve her üretim tarzının ortadan kalkıp yerine yenisinin gelmesiyle bağıntısı içinde bu kültür biçimleri de ortadan kalkarak yerini yenilerine bırakır. Böylece kültür, insanoğlunun tarihsel gelişmesi içinde, başkacalıkla, ilkel toplum kültürü, köleci toplum kültürü, feodal toplum kültürü ve burjuva toplum kültürü olarak aşamalı bir gelişme göstermiştir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Nasıl Hobi Kursu Bulurum

 Thumbnail image

KÜLTÜR VE TOPLUMSAL GELİŞME

Kültür, hiç kuşkusuz, toplumsal bir olgu olarak, yukarda da değindiğimiz gibi, toplumun genel nesnel gelişme yasaları uyarınca bir gelişme gösterir, bu nedenle de toplumdaki üretim tarzına sıkı sıkıya bağlıdırlar. İnsanoğlu toplumunun gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan her üretim tarzı belli bir tarihsel kültür biçimine karşılık verir ve her üretim tarzının ortadan kalkıp yerine yenisinin gelmesiyle bağıntısı içinde bu kültür biçimleri de ortadan kalkarak yerini yenilerine bırakır. Böylece kültür, insanoğlunun tarihsel gelişmesi içinde, başkacalıkla, ilkel toplum kültürü, köleci toplum kültürü, feodal toplum kültürü ve burjuva toplum kültürü olarak aşamalı bir gelişme göstermiştir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et