Etiket: anadolu güzel sanatlar

Altın Kızlardan Zeliha Kuzum un Resim Sergisi

Thumbnail image

 Perspektif Analiz
Yakın olan şekiller uzakta olanlardan daha büyük ve belirli gözükürler. Perspektif esasına uygun bir çizim şu şekilde yapılır:
Resim çizimine başlarken kağıt üzerinde, önce ufuk çizgisi belirtilir.
Ufuk çizgisinin üzerinde bulunan esas nokta tesbit edilir.
Cisimlerin ufuk düzleminin altında mı, üstünde mi, yoksa tam hizasında mı göründükleri tam olarak kararlaştırılır.
Resimde önce büyük yüzeylerin, sonra küçük yüzeylerin çizimi yapılır.
İlk çalışmalarda kaçış noktaları daima resmin içinde bulunur. Eğer kaçış noktalarından kağıt üzerinde bulunmayan varsa, yanına tamamlayıcı küçük bir kağıt eklenir.

Thumbnail imageYağlıboya SanatıThumbnail imageYağlıboya SanatıThumbnail imageYağlıboya Sanatı

okumaya devam et

Sergi Faaliyetleri

Thumbnail image

Ebru Kursları

Çağdaş Dünya Sanatı

Programı” uyarınca “öğrenci merkezli eğitim yöntemi”ne göre hazırlanmıştır. Öğrenci merkezli eğitim için yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve bunların sınıfta uygulanması planlamanın en önemli bölümleridir. Öğrenme sürecinde öğrenci derse aktif olarak katılmaktadır. Öğretmen öğrencinin öğrenme sürecini kolaylaştırmak, yol göstermek ve ortam hazırlamak için rehber konumundadır. Konular; hazırlık çalışmaları, etkinlikler, bilgi notları, ders dışı etkinlikler, proje çalışmaları, bulmacalar, okuma metinleri performans görevleri ve dikkat başlıkları altında sunulmuştur. Bu çalışmalar, çok sayıda görselle zenginleştirilerek desteklenmiştir.

Programda yer alan konular, ana hatlarıyla ele alınmıştır. Farklı kaynaklardan ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Çağdaş dünya sanatı içinde değerlendirilen akımlar, sanatçılar, eserler ile sosyal ve siyasi gelişmelerin anlatıldığı kitabımızdan yararlanmanız dileğiyle.

Thumbnail imagePortreThumbnail imageAdana YağlıboyaThumbnail imageAdana YağlıboyaThumbnail imageAdana Yağlıboya

okumaya devam et

Güzel Eğitim Dersleri

Thumbnail image

Kursda Ogretilen Teknikler

Desen çalışmalarında oranların belirlenmesinde deseni çizilecek nesnenin ya da modelin yalnızca kendi içindeki parçaları değil, yapısı ile ilgili olan iç ve dış boşlukların da oranlarının ve biçimlerinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu boşluklar, kütlenin algılanmasında önemli rol oynamaktadır. Boşluklar aynı zamanda açıların, hareketin belirlenmesini ve parça-bütün ilişkisinin kurulmasını da sağlayacaktır.
Desen çalışmalarında formun iç ve dış boşluk oranlarının belirlenmesi, büyük-küçük ilişkisinin kurulması, kompozisyonda dengenin, birliğin sağlanmasında önemli bir noktadır. Boşlukların dengeli dağılımı, hacimsel etkiyi de güçlendirir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et