Etiket: basit çizim örnekleri

Adana da Basit Çizim Teknikleri

Thumbnail image

Çizim öğrencileri insan bedenini resmederken ayakları genellikle yarım yamalak çizme eğilimindedir. Sözgelimi bacağa kama şeklinde bir çıkıntı eklerler ki, bu şekil de en iyi ihtimalle sanki modelin ayaklarında çorap varmış gibi görünür. İzleyenlerin dikkati neredeyse her zaman çıkıntılı nesnelere kaydığı için ayakların karakteristiğine yakın bir çizim yapabilmek önemlidir; bir başka deyişle, eller, ayaklar ve baş çizimde her zaman fark edilir. Bazen sanatçılar tüm bu unsurları çerçevenin dışında bırakır; ama bu yaklaşım öğrenciler için iyi bir çalışma şekli değildir.

Ayakları çizmek elleri çizmek kadar zor değildir; ama ayaklar bazı açılardan aldatıcı olabilir ve bu nedenle çizimleriniz garip görünebilir. Ayakları önden, arkadan ve her iki yandan çizme alıştırması yapmak iyi bir düşüncedir. Öncelikle kendi ayağınızın aynadaki görüntüsünü çizmeye çalışın. Ayaklar kendi aralarında büyük farklılıklar gösterir ve pek azı klasik modele tam olarak uyar. Bir kadının, bir erkeğin ve bir çocuğun ayağını çizme alıştırması yapın. Ana karakteristikleri göz önünde bulundurarak bu örneklere bakın.

okumaya devam et

Adana da Kolay Ve İçi Çizimleri

 Thumbnail image

Desen çalışmalarında iki boyutlu yüzey üzerinde varlıkların hacimsel etkilerini göstermek ve derinlik kazandırmak için açık, orta, koyu ton değerleri ve açık-koyu zıtlıkları kullanılır. Bu değerler ışığın kaynağına, şiddetine ve yönüne göre değişir. Işık, nesnelerin her tarafını aynı ölçüde aydınlatmaz. Nesnelerin ışığın geldiği yönde olan kısımları açık ve parlak tonlarda algılanırken diğer kısımları gölgeli ve mar. Buna bağlı olarak da desen çalışmalarında ışıklı alanlarda açık tonlar, gölgeli alanlarda ise koyu tonlar kullanılır. Işıklı ve gölgeli alanlar arasında oluşan ara değerler de orta (gri) tonlarla belirtilir.

Her varlık aynı renk tonuna sahip değildir. Bazı varlıklar açık tonlarda renklere sahipken bazıları da koyu tonlara sahiptir. Bundan dolayı görsel algılamada ışığın oluşturduğu ton değerleri de her varlık üzerinde aynı olmayacaktır. Bu durum en çok varlıklar üzerindeki ara tonlarda farklılığın oluşmasını sağlar. Bu açık-koyu zıtlıklarının çalışmalarda gösterilmesi varlıkların aralarındaki farklılıkları da ortaya koyacaktır. Örneğin; kompozisyonda yan yana yer alan kırmızı bir elmayla yeşil bir elmanın ayırt edilmesi ton farklılığıyla sağlanacaktır.

Thumbnail imagePerspektif İç MekanThumbnail imagePerspektif Dış MekanThumbnail imagePerspektif Dış Mekan

okumaya devam et

Adana da Kolay Teknik Çizim Örnekleri

 Thumbnail image

Desen çalışmalarında iki boyutlu yüzey üzerinde varlıkların hacimsel etkilerinin gösterilmesi, ışık ve gölgeyle oluşan açık-koyu değerlerle gerçekleşir. Kâğıt yüzeyine sınır çizgileriyle bir küre çizdiğinizde sadece bir çember çizmiş olursunuz. Bunun kâğıt yüzeyinde çember değil de üçüncü boyuta sahip bir küre olarak algılanması, ışıklı ve gölgeli alanların belirlenerek açık, orta ve koyu ton değerlerinin belirrilmesiyle gerçekleşebilir. Işık ve gölgeli alanların kâğıt yüzeyinde belirlemesi, yalnızca nesnenin kütle etkisi vermesinin yanında derinlik etkisinin oluşmasını da sağlayacaktır.

Desende ön plandaki nesnelerin açık-koyu zıtlıkları daha belirgin verilirken arka plandaki nesneler üzerinde zıtlıklardan çok, ara değerler oluşturulur; bu sayede önden arkaya doğru giden planlar oluşturulabilir.
Bu da kompozisyonda derinlik etkisini güçlendirir.

Thumbnail imagePerspektif Mekan ÇizimleriThumbnail imagePerspektif Mekan Çizimleri KurslarıThumbnail imagePerspektif Mekan Çizimleri

okumaya devam et