Etiket: Çocuk Kursları

Üniversiteye Hazırlık Gruplarının ACS Sergisi

Thumbnail image

Universiteye Hazirlik Resim Kurslari

Bu «kitle kültürü»nün tekelci kapitalizmin uluslararası niteliğinden ötürü hem o belli ülkenin halkı üzerinde, hem de kendilerine bağımlı kıldıkları öbür halklar üzerinde uygulama alanı bulmasının sonuçları ise herkesçe bilinmektedir. [Bir başka yazımızda (20) irdelemeye çalıştığımız bu kültürel sorun üstünde burada durmayacağız.]

«Ülkelerin Kültür Politikaları» yazı dizisinin ortaya koyduğu gerçeklerden en ilginci ise, hiç kuşkusuz, Macaristan’la ilgili olanı. Toplumcu bir ülke olan Macaristan’dan daha önce üstünde durduğumuz ülkelerdeki gibi ne «kitle kültürü», «tüketim kültürü», «kültür endüstrisi», «kültür bunalımı» gibi olgulardan söz ediyor, ne de dolayısıyla büyük sermayenin sanatsal-kültür yaşamını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirişin-den. Bu yazıdan öğrendiğimize göre, «kültür ve sanatta nitelikle niceliği uzlaştırmaya çalışan bir ülke» olan Macaristan’da «ülkenin dört bir yanındaki işçi, köylü kesimlerinden, başkentin en seçkin aydınlarına uzanan çok geniş bir etkinlik alanı» içinde sanat; «yaratıcıların özgür yaratmaları karşısında devletin resmî politikası engelinden çok halkın beğenisi engeli ön plana çıkıyor.» Sanatsal etkinlik rakamları ise şaşırtıcı: «2.600 amatör tiyatro grubu, 1.000 amatör orkestra, 2.000 halk dansları grubu, 1.800 amatör fotoğrafçılık kulübü, 500 amatör kukla tiyatrosu, 20.000 kütüphane, 500 müze…» (21) vb. Yani, sonuç: Sanat satılık değil!.. Bu ülkede toplumcu anlayış yönlendiriyor sanatsal-kültürel yaşamı ve etkinlikleri.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et