Etiket: Çukurovada karakalem yöntemleri

Kolay Kuruboya Resim Teknikleri

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Öte yandan kültür dünyası ve iletişim dünyası birbirinin yerine geçemeyen, ama birbirine dayanan, kendi kuralları, üretim biçimleri, bireyi ve toplumu etkileme yolları olan iki ayrı disiplindir. Karşılıklı ilişkiler yoluyla, medya kültürel olarak zenginleşir, kültür de medyanın desteğinden yararlanır. Medya kültürel hayatı yansıtma, kültürel ürünlerin dağıtımını sağlama, kültürün kendi başına üretimine katkıda bulunma işlevlerini bünyesinde barındırır. Radyo, televizyon, basın gibi kitle iletişim araçlarında üretilen ve bu araçlar tarafından dağıtılan bu kültürün en belirgin özelliğinin eğlenceye dönüklük olduğu söylenebilir.

 Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Kuruboya Resim Teknikleri

Thumbnail image

Öte yandan kültür dünyası ve iletişim dünyası birbirinin yerine geçemeyen, ama birbirine dayanan, kendi kuralları, üretim biçimleri, bireyi ve toplumu etkileme yolları olan iki ayrı disiplindir. Karşılıklı ilişkiler yoluyla, medya kültürel olarak zenginleşir, kültür de medyanın desteğinden yararlanır. Medya kültürel hayatı yansıtma, kültürel ürünlerin dağıtımını sağlama, kültürün kendi başına üretimine katkıda bulunma işlevlerini bünyesinde barındırır. Radyo, televizyon, basın gibi kitle iletişim araçlarında üretilen ve bu araçlar tarafından dağıtılan bu kültürün en belirgin özelliğinin eğlenceye dönüklük olduğu söylenebilir.

 

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et