Etiket: en kaliteli güzel sanatlar fakültesi

Adana Çukurova Liselerinde Sanat Şenlikleri

Thumbnail image

Ülkemizde son yıllarda «milli kültür ve sanat» anlayışı biçiminde dile getirilen görüşler, bilindiği gibi, kendi içinde üç ana yönelimi içermekte; İslamcılık, Türkçülük ve Osmanlıcılıktan oluşan bir «milli sentez» kimliği içinde ortaya konmak istenmektedir. Bu «milli sentez», kendi bileşken yönelimleri arasındaki iç çelişkiler yüzünden bağdaşık bir bütünlük göstermemekle birlikte, uzlaşımsal bir özellik taşımakta; bu arada, (belki de dünyadaki gelişmeler dolayısıyla) birleştirici öğe olarak İslamcı yönelimin ağır bastığı görülmektedir. Dahası, «İslâm’ın Yeniden Doğuşu» kavramı oldukça önem kazanmış bulunmaktadır. Nedenlerine daha ileride değineceğimiz bu olgu, sanatla ilintisi içinde şöyle ortaya konmaktadır: «Türkiye’de İslâmiyet etrafında çok ciddi bir ilgi uyandığı görülmektedir. Türkiye’de çok defa resmî yollardan yapılan bütün engelleyici teşebbüslere rağmen İslâm’ı ilim bakımından inceleyebilecek ve bir fikir hareketi yaratabilecek kadroların yavaş yavaş yetiştiğine şahit olmaktayız, İslâm’ı bütün benlikleriyle kavrayarak isteyen, bu yolda duygusal hazırlıkları bulunan sanatçı grupları vardır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Çukurova Liselerinde Sanat Şenlikleri

Thumbnail image

Ülkemizde son yıllarda «milli kültür ve sanat» anlayışı biçiminde dile getirilen görüşler, bilindiği gibi, kendi içinde üç ana yönelimi içermekte; İslamcılık, Türkçülük ve Osmanlıcılıktan oluşan bir «milli sentez» kimliği içinde ortaya konmak istenmektedir. Bu «milli sentez», kendi bileşken yönelimleri arasındaki iç çelişkiler yüzünden bağdaşık bir bütünlük göstermemekle birlikte, uzlaşımsal bir özellik taşımakta; bu arada, (belki de dünyadaki gelişmeler dolayısıyla) birleştirici öğe olarak İslamcı yönelimin ağır bastığı görülmektedir. Dahası, «İslâm’ın Yeniden Doğuşu» kavramı oldukça önem kazanmış bulunmaktadır. Nedenlerine daha ileride değineceğimiz bu olgu, sanatla ilintisi içinde şöyle ortaya konmaktadır: «Türkiye’de İslâmiyet etrafında çok ciddi bir ilgi uyandığı görülmektedir. Türkiye’de çok defa resmî yollardan yapılan bütün engelleyici teşebbüslere rağmen İslâm’ı ilim bakımından inceleyebilecek ve bir fikir hareketi yaratabilecek kadroların yavaş yavaş yetiştiğine şahit olmaktayız, İslâm’ı bütün benlikleriyle kavrayarak isteyen, bu yolda duygusal hazırlıkları bulunan sanatçı grupları vardır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et