Etiket: en son güzel sanatlar fakültesi taban puanları

Güzel Sanatlar Taban Puanları Dersleri

Thumbnail image

Salt dinselliğe dayanan bir sanat düşüncesinin günümüzün çok karmaşık estetiksel olgularını nasıl açıklayabileceği oldukça kuşkulu, danası, bizce «abes»tir; çünkü estetik bir bilimdir, ancak bilimsel bir yaklaşımla ele alınabilir, ayrıca, yalnız bir toplum bilimi de değildir, felsefi bir disiplindir; dinsellikten yola çıkılarak felsefi-bilimsel bir bilgi alanının ya da öğretinin ortaya konması «olanaksızadır. Onun için, ancak bir İslâm estetiğinden, yani, genelinde, dinsel sanatın genel özelliklerinden söz edilebilir. Biz de zaten bu gibi girişimleri ancak bu açıdan değerli görerek ele alabiliriz. Yalnız burada bile birçok önemli soru karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, İslâm düşüncesi ya da felsefesinde estetik öğretisinin yer alıp almadığı, yer alıyorsa ne ölçüde yer aldığı, dahası, «İslâm estetiği» diye bir kavramdan gerçekten söz edilip edilmeyeceği; ikincisi, İslâm sanatını günümüzde vazedecek toplumsal-tarihsel koşulların olup olmadığı, ya da böyle bir sanattan günümüzde ilkece ne ölçüde yararlanılıp yararlanılamayacağı. (Tabii, burada söz konusu olan İslâm sanatı, ayrıca, dünya bağlamında olmayıp, yalnızca bize özgü yönüyle, Türk-Osmanlı İslâm sanatıdır)

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et