Etiket: en süper hobi dünyam

Adana da Hobi Olarak Sanat

Thumbnail image

O halde, buraya kadar açıkladıklarımızdan şunları özetleyebiliriz. Bir toplumdaki manevi kültürü (bilimi, sanatı, ahlâkı, dini, hukuku, vs.) ancak maddi kültürle (maddi üretim tarzı, ilişkileri, araçlarıyla vs.) bağıntılı bir bütünlük içinde, yani, genel yaratıcı toplumsal etkinlik içinde ve kültürün toplumda farklı değerlere bağlı karakterine göre ele alarak doğru bir şekilde değerlendirebiliriz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Hobi Olarak Sanat

Thumbnail image

O halde, buraya kadar açıkladıklarımızdan şunları özetleyebiliriz. Bir toplumdaki manevi kültürü (bilimi, sanatı, ahlâkı, dini, hukuku, vs.) ancak maddi kültürle (maddi üretim tarzı, ilişkileri, araçlarıyla vs.) bağıntılı bir bütünlük içinde, yani, genel yaratıcı toplumsal etkinlik içinde ve kültürün toplumda farklı değerlere bağlı karakterine göre ele alarak doğru bir şekilde değerlendirebiliriz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et