Etiket: en ucuz güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavları

Güzel Sanat Heykel Bölümünü Kazanan Öğrencilerin Yıl Sonu Sergileri

Thumbnail image

O yüzden burada önce şu gerçeğin altını çizmek zorundayız: İslâm sanatının incelenmesi başka bir şey, İslâm sanatının yeniden yaratılmak istenmesi başka bir şeydir. Çünkü gerek Türkiye dışında, gerek Türkiye’de İslâm düşüncesi ve sanatı üstüne çokça araştırma ve inceleme yapılmış olmasına karşın, bunların amacı İslâm sanatını günümüzde yeniden diriltmek değildir; nitekim bırakalım bizdeki laik çalışmaları, en çoğundan Garaudy ve Rodinson gibi düşünürlerin İslâm düşüncesi ve sanatına yaklaşımları, «bütün çağların kültürüne ve bütün halkların uygarlıklarına açılarak»,  insanoğlunun evrensel kültürünü ele alma kaygısından, İslâm değerlerinin insanlık tarihine katkılarının ortaya konması çabasından kaynaklanmaktadır. Oysa yukarda sözünü ettiğimiz yönelimin amacı İslâm düşüncesi ve sanatını biricik sanat olarak günümüze getirmektir; dolayısıyla, buradaki tutum İslamcı bir sanat kuramı ya da «İslamcı estetik» oluşturmaktır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et