Etiket: en yeni hobi dünyası maketi

Adanada Heykel Hobi Sergisi

Thumbnail image

Bu toplumsal dönüştürücü pratik içinde insanlar yalnız kendi yaşamlarının maddi koşullarını ve araçlarını değil ama, kendi bilinçlerini de üretirler; «çeşitli biçimler altında toplumsal bilinç ya da bir başka deyişle, manevi üretimse manevi kültürü oluşturur.» Manevi üretim, maddi üretimlerin somut tarihsel üretim tarzıyla bağımlıdır. Şöyle ki, manevi üretim ile maddi üretim arasındaki bağlantıyı saptayabilmek için, her şeyden önce, bu ikincisini genel bir kategori olarak değil, belirli bir tarihsel biçim olarak ele almak gerekir. Örneğin, kapitalist üretim tarzı, ortaçağdaki üretim tarzından başka bir manevi üretime karşılık verir. Maddi üretim kendi özgül tarihsel biçimi içinde ele alınmadıkça, ona karşılık veren manevi üretimdeki belirlilik ile bu ikisi arasındaki ilişki anlaşılamaz. Demek ki, manevi kültürü oluşturan manevi üretimi kavrayabilmek için onun somut tarihsel biçim içindeki maddi üretimle olan ilişkisini ele almak gerekmektedir. Ama manevi kültüre kendi özelliğini kazandıran şey, manevi faaliyetin ürünleri değil, ama bu faaliyetin kendi yaratıcı içeriği ve bu faaliyet dolayısıyla insanlar arasında oluşan ilişkiler olup, insanların bu yaratıcı faaliyeti manevi kültürde belirli manevi değerler halinde nesnelleşir. Ne var ki, her manevi değer hemen bir kültürel değer olarak görülemez. Bu kültürel değerler, toplumdaki kültür farklılıklarınca belirlenir; bir başka deyişle, kültürel değerleri belirleyen şey, toplumda ilerici ya da gerici olarak niteleyebileceğimiz kültür tiplerinin kendileri, yani, toplumdaki farklı kesimlerinde berraklaşan farklı değer sistemleridir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Heykel Hobi Sergisi

Thumbnail image

Bu toplumsal dönüştürücü pratik içinde insanlar yalnız kendi yaşamlarının maddi koşullarını ve araçlarını değil ama, kendi bilinçlerini de üretirler; «çeşitli biçimler altında toplumsal bilinç ya da bir başka deyişle, manevi üretimse manevi kültürü oluşturur.» Manevi üretim, maddi üretimlerin somut tarihsel üretim tarzıyla bağımlıdır. Şöyle ki, manevi üretim ile maddi üretim arasındaki bağlantıyı saptayabilmek için, her şeyden önce, bu ikincisini genel bir kategori olarak değil, belirli bir tarihsel biçim olarak ele almak gerekir. Örneğin, kapitalist üretim tarzı, ortaçağdaki üretim tarzından başka bir manevi üretime karşılık verir. Maddi üretim kendi özgül tarihsel biçimi içinde ele alınmadıkça, ona karşılık veren manevi üretimdeki belirlilik ile bu ikisi arasındaki ilişki anlaşılamaz. Demek ki, manevi kültürü oluşturan manevi üretimi kavrayabilmek için onun somut tarihsel biçim içindeki maddi üretimle olan ilişkisini ele almak gerekmektedir. Ama manevi kültüre kendi özelliğini kazandıran şey, manevi faaliyetin ürünleri değil, ama bu faaliyetin kendi yaratıcı içeriği ve bu faaliyet dolayısıyla insanlar arasında oluşan ilişkiler olup, insanların bu yaratıcı faaliyeti manevi kültürde belirli manevi değerler halinde nesnelleşir. Ne var ki, her manevi değer hemen bir kültürel değer olarak görülemez. Bu kültürel değerler, toplumdaki kültür farklılıklarınca belirlenir; bir başka deyişle, kültürel değerleri belirleyen şey, toplumda ilerici ya da gerici olarak niteleyebileceğimiz kültür tiplerinin kendileri, yani, toplumdaki farklı kesimlerinde berraklaşan farklı değer sistemleridir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et