Etiket: hobi dekorasyon

Adana da Hobi Kursu Olarak Heykel

Thumbnail image

Öte yandan, belirleyici maddi kültür olmak üzere, maddi kültür ile manevi kültür arasında karşılıklı bir etkileşim vardır ve bu, toplumsal gelişme yasalarına bağlı, karmaşık bir ilişkidir. Öyle ki, toplumda maddi kültürün düşük düzeyde olduğu dönemlerde manevi kültürün ileri gelişmiş bir düzeyde olduğu görülebilir. Bu nedenle, maddi kültür ile manevi kültür arasındaki bu çelişkin ilişkiler ancak tüm toplumsal ilişkiler ölçeğinde değerlendirilebilir. Çünkü örneğin, maddi üretimin manevi kültür üstündeki etkisi, kendi özelliği üretim tarzı ile belirlenen toplumsal ilişkiler ile toplumsal-siyasal düzen yoluyla ortaya çıkar. Toplumsal-siyasal düzen, bağlı olduğu ekonomik-toplumsal oluşumun gelişmişlik düzeyinde kültür üstünde etkide bulunur. Burada, hiç kuşkusuz ideolojilerin (fikir sistemlerinin) ya da daha önce değindiğimiz üzere, değer sistemlerinin önemi de açığa çıkmaktadır. Çünkü bilindiği gibi, toplumda egemen fikirler ve değerler, her zaman için egemen kesimin fikirleri ve değerleri olmuş, toplumdaki manevi güç haline gelmiştir. Bu bakımdan, kültür (burada özellikle manevî kültür), toplum içinde farklı kesimlerin konumlarına, fikir ve değer sistemlerine göre farklılıklar gösterir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Hobi Kursu Olarak Heykel

Thumbnail image

Öte yandan, belirleyici maddi kültür olmak üzere, maddi kültür ile manevi kültür arasında karşılıklı bir etkileşim vardır ve bu, toplumsal gelişme yasalarına bağlı, karmaşık bir ilişkidir. Öyle ki, toplumda maddi kültürün düşük düzeyde olduğu dönemlerde manevi kültürün ileri gelişmiş bir düzeyde olduğu görülebilir. Bu nedenle, maddi kültür ile manevi kültür arasındaki bu çelişkin ilişkiler ancak tüm toplumsal ilişkiler ölçeğinde değerlendirilebilir. Çünkü örneğin, maddi üretimin manevi kültür üstündeki etkisi, kendi özelliği üretim tarzı ile belirlenen toplumsal ilişkiler ile toplumsal-siyasal düzen yoluyla ortaya çıkar. Toplumsal-siyasal düzen, bağlı olduğu ekonomik-toplumsal oluşumun gelişmişlik düzeyinde kültür üstünde etkide bulunur. Burada, hiç kuşkusuz ideolojilerin (fikir sistemlerinin) ya da daha önce değindiğimiz üzere, değer sistemlerinin önemi de açığa çıkmaktadır. Çünkü bilindiği gibi, toplumda egemen fikirler ve değerler, her zaman için egemen kesimin fikirleri ve değerleri olmuş, toplumdaki manevi güç haline gelmiştir. Bu bakımdan, kültür (burada özellikle manevî kültür), toplum içinde farklı kesimlerin konumlarına, fikir ve değer sistemlerine göre farklılıklar gösterir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et