Etiket: hobi eğitimi

Seyhan Belediyesi Sergi Görselleri

Thumbnail image

Hobi Sanat Gruplarimiz

Bundan önceki etkinliklerde modelden kısa sürede çizdiğiniz kroki ve eskiz çizimlerinizi inceleyiniz. Bu figürlerden yola çıkarak aşağıdaki yönergelere göre imgesel desen çizimleri yapınız.

1. Çizdiğiniz kroki ve eskizlerdeki figürleri kullanarak kapalı kompozisyon kurgusuna sahip desen çiziniz. Çizimlerinizde perspektif kurallarına, figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına, oranlara dikkat ediniz. Kompozisyonda ritmin, dengenin, hareketin, birliğin ve ilgi merkezinin oluşmasını sağlamaya çalışınız.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Adana Seyhan Belediyesi Sergi Görselleri

Thumbnail image

Bundan önceki etkinliklerde modelden kısa sürede çizdiğiniz kroki ve eskiz çizimlerinizi inceleyiniz. Bu figürlerden yola çıkarak aşağıdaki yönergelere göre imgesel desen çizimleri yapınız.

1. Çizdiğiniz kroki ve eskizlerdeki figürleri kullanarak kapalı kompozisyon kurgusuna sahip desen çiziniz. Çizimlerinizde perspektif kurallarına, figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına, oranlara dikkat ediniz. Kompozisyonda ritmin, dengenin, hareketin, birliğin ve ilgi merkezinin oluşmasını sağlamaya çalışınız.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Adanada Hobilerimle Mutluyum

Thumbnail image

Manevi kültür ile maddi kültürün birbirinden ayrılması, birinin uygarlık, ötekininse kültür olarak görülmesine dayanan burjuva kültür anlayışı, öte yandan, gelişmiş kapitalist ülkelere bağımlı ülkelerde bir başka sömürgen işleve kaynaklık eder. Şöyle ki, uygarlığın maddi kültür olarak ele alınıp teknik gelişmelere bağlı kılınması, ama manevi kültürün, yani fikirsel, düşünsel, sanatsal, vs. üretimin değişmez olarak ele alınması; gerçekte bu ülkelerin kapitalizm-öncesi toplumsal-ekonomik üretim tarzları içinde ya da egemen sömürücü kapitalist sisteme bağımlı kılınmalarına aracılık eder ve sonuçta kültür emperyalizmlerine bağlı ve onun bileşken bir parçası olarak «milliyetçi kültür» kavramlarının doğmasına yol açar.

Aslında belli bir tarihsel süreç içinde belli bir toplumsal ekonomik oluşuma karşılık vererek bir bütünlük oluşturan kültür, kendi yapısı gereği, maddi ve manevi kültür olmak üzere ikiye ayrılır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et