Etiket: özel güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavları

Atatürk Lisesi Resim Sergisi Görselleri

Thumbnail image

Lise-9-10-11 Siniflarina Guzel Sanatlar Fakulteleri Icin Egitim Kurslar

Heykel sanatı, ilk dönemlerden günümüze uzanan süreç içinde çeşitli evrelerden geçti. Her dönem, o dönemin sanatçıları sayesinde bulundukları yeri anlamlı kılmasına aracı oldu. Elbette ki yaşam koşulları ve gerekleri doğrultusunda gelişen farklılıklar kaçınılmazdı. Bu nedenle her heykel adının geçtiği dönemde şüphesiz birtakım çağrışımları da beraberinde getirdi. Uzun bir zaman mimariye bağımlı olma zorunluluğu yüklenmiş gibi görünen heykel sanatı, daha sonra bu zorunluluktan kurtuldukça, tek başına var olabilme, tek başına anlam kazanabilme faaliyetlerine dönüşebildi. Modern sanatla ve ard arda çıkan yeni akımlarla, yeni anlam ve boyutlarına ulaşabildi. Sanatta asıl amacın kişilik ifadesi olmaya başladığı dönemde, sanatçıların yeni arayışlarını görmek mümkün oldu. XX. yüzyıla gelindiğinde her alandaki hızlı gelişim, heykel sanatına da farklı arayışlara yönelme açısından yansıdı. İşte Ossip Zadkine de bu arayışlar içinde öncü olarak yer edinmiş, kullandığı malzeme çeşitliliği, zengin form arayışları, yüzey farklılıkları, etkilendiği toplumsal olaylar ve bunları dışa vurma biçimleri ile heykel tarihinde coşkusu ve duyarlılığıyla ön plana çıkan önemli heykeltıraşlardan oldu.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Adana da Atatürk Lisesi Resim Sergisi Görselleri

Thumbnail image

Heykel sanatı, ilk dönemlerden günümüze uzanan süreç içinde çeşitli evrelerden geçti. Her dönem, o dönemin sanatçıları sayesinde bulundukları yeri anlamlı kılmasına aracı oldu. Elbette ki yaşam koşulları ve gerekleri doğrultusunda gelişen farklılıklar kaçınılmazdı. Bu nedenle her heykel adının geçtiği dönemde şüphesiz birtakım çağrışımları da beraberinde getirdi. Uzun bir zaman mimariye bağımlı olma zorunluluğu yüklenmiş gibi görünen heykel sanatı, daha sonra bu zorunluluktan kurtuldukça, tek başına var olabilme, tek başına anlam kazanabilme faaliyetlerine dönüşebildi. Modern sanatla ve ard arda çıkan yeni akımlarla, yeni anlam ve boyutlarına ulaşabildi. Sanatta asıl amacın kişilik ifadesi olmaya başladığı dönemde, sanatçıların yeni arayışlarını görmek mümkün oldu. XX. yüzyıla gelindiğinde her alandaki hızlı gelişim, heykel sanatına da farklı arayışlara yönelme açısından yansıdı. İşte Ossip Zadkine de bu arayışlar içinde öncü olarak yer edinmiş, kullandığı malzeme çeşitliliği, zengin form arayışları, yüzey farklılıkları, etkilendiği toplumsal olaylar ve bunları dışa vurma biçimleri ile heykel tarihinde coşkusu ve duyarlılığıyla ön plana çıkan önemli heykeltıraşlardan oldu.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Güzel Sanat Heykel Bölümünü Kazanan Öğrencilerin Yıl Sonu Sergileri

Thumbnail image

O yüzden burada önce şu gerçeğin altını çizmek zorundayız: İslâm sanatının incelenmesi başka bir şey, İslâm sanatının yeniden yaratılmak istenmesi başka bir şeydir. Çünkü gerek Türkiye dışında, gerek Türkiye’de İslâm düşüncesi ve sanatı üstüne çokça araştırma ve inceleme yapılmış olmasına karşın, bunların amacı İslâm sanatını günümüzde yeniden diriltmek değildir; nitekim bırakalım bizdeki laik çalışmaları, en çoğundan Garaudy ve Rodinson gibi düşünürlerin İslâm düşüncesi ve sanatına yaklaşımları, «bütün çağların kültürüne ve bütün halkların uygarlıklarına açılarak»,  insanoğlunun evrensel kültürünü ele alma kaygısından, İslâm değerlerinin insanlık tarihine katkılarının ortaya konması çabasından kaynaklanmaktadır. Oysa yukarda sözünü ettiğimiz yönelimin amacı İslâm düşüncesi ve sanatını biricik sanat olarak günümüze getirmektir; dolayısıyla, buradaki tutum İslamcı bir sanat kuramı ya da «İslamcı estetik» oluşturmaktır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

  • 1
  • 2