Etiket: Sanat Kurslar Videolar

El Yüz Çizimleri

Thumbnail image

Bunun en güzel örneği, okullarda açılan yılsonu sergilerinde öğrenciler yaptıkları çalışmanın yanında dururlar ve izleyicilerin gözlerine, mutlulukla, gururla, bunu ben yaptım dercesine bakarlar. Çocuklarımızın kişilik gelişimlerine, sorumluluk duygusunun güçlenmesine, sanatsal farklı yollarla kendilerini ifade edebilmelerine imkân tanıyan sanatsal uygulamalar, eğitimin her aşamasında amaca ve seviyeye uygun yöntem ve tekniklerle çocuklara ve gençlere yaptırılmalıdır.

 

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Anadolu Sanat Siyah Beyaz Çizimler

Thumbnail image

Çocuklar İçin Yaz Kurslari

Popüler kültürü besleyen ve yayan en önemli araçlardan biri şüphesiz kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları bu denli yaygın ve hayatımıza bu denli egemen olmadan önce, insanların yerleşik kültürlerine daha çok sahip çıktıklarını; kendilerine özgü kültür motiflerinin ise daha baskın olduğunu ifade edebiliriz. Medyanın bu karşı konulmaz etkisiyle birlikte, insanların ruh dünyası daraldı; günlük düşünüp günlük yaşamaya ve empoze edilen “daha çok üretim”, “daha çok tüketim” ekseninde yer alan sürekli ve bilinçsiz bir tüketim başladı. Yerleşik kültür, yerini kitle iletişim araçlarının yönlendirdiği zevklere terk etti ve çoğunluğun kabul ettiği popüler kültür unsurları da böylece hayatımıza yerleşmiş oldu.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et